Turun AMK:n digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus haku nyt käynnissä!

Digitekijä Fast Track – digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus 30 op – hakuaika 20.5. asti!

Ymmärrystä digitaaliseen muutokseen liiketoiminnan näkökulmasta. Kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä ja asiakaskokemuksen hallintaa digitaalisessa toimintaympäristössä. Digitekijä Fast Track – digitaalisen myynnin ja markkinoinnin tehokoulutus toteutetaan Hämeen, Lapin, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kohderyhmä ja pohjakoulutus

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiville. Koulutus on tarkoitettu niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Sisältö

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.

Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden tasolla.

  • Vaativat myynnin ja markkinoinnin digitaalisen liiketoiminnan tehtävät ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet,
  • Digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuuden hallinta ja yrityksen strategian kehittäminen,
  • Toiminta digitaalisen liiketoiminnan verkostoissa ja asiantunteva viestintä.

Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on yksi vuosi. Opinnot toteutetaan siten, että opiskelijat pystyvät suorittamaan opinnot työn ohessa.

Lisätietoja ja hakuohjeet: https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/digitekija-fast-track-digitaalisen-myynnin-ja-mark/

Julkaistu kohteessa Jäsentiedotteet, TRAL, Uutiset, Yleinen
Aiemmat artikkelit